Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


551 Μάχη της Σένα Γκάλικα  (Sena Gallica) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη στη θάλασσα για τους Βυζαντινούς εναντίον των Οστρογότθων Φθινόπωρο 551
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οστρογότθοι
Πόλεμος:
Γοτθικός Πόλεμος στην Ιταλία
Τύπος Μάχης:
Ναυμαχία
Το Πεδίο της Μάχης Σένα Γκάλικα Ακριβής τοποθεσία:
Στη σημερινή πόλη Senigallia, βορείως της Αγκόνα, στην Ιταλία
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ιωάννης & Βαλέριος Ιντούλφ & Γκιμπάλ
Δυνάμεις: 50 πλοία 47 πλοία
Απώλειες: όλα τα πλοία βυθίστηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)