Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


559 Μάχη Μελαντιάδος ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ο Βελισάριος απώθησε μια επιδρομή Κουρτιγούρων και λοιπών βαρβάρων 559
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Κουρτιγούροι
Πόλεμος:
Πόλεμος εναντίον Κουρτιγούρων
Τύπος Μάχης:
Απώθηση
Το Πεδίο της Μάχης Μελαντιάς Ακριβής τοποθεσία:
Στη Μελαντιάδα της Αν. Θράκης, σε ελώδη παραλιακή περιοχή επί της Προποντίδος, περί τα 20 μίλια ανατολικά της Κωνσταντινούπολης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Βελισάριος Χαν Ζαβέργαν ή Σαμούρ Χαν
Δυνάμεις: 300 ιππείς + άτακτοι 2000 ιππείς
Απώλειες: Λίγοι τραυματίες 400 νεκροί


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)