Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


692 Μάχη της Σεβαστουπόλεως ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Αράβων που τερμάτισε μια σύντομη περίοδο Βυζαντινής υπεροχής 692
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Ομμαϋάδες)
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σεβαστούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Στη Σεβαστούπολη που συνήθως ταυτίζεται με τη Sebaste στην Κιλικία, αλλά και με το Sulusaray στη βόρεια Μ.Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Β' o Ρινότμητος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λεόντιος Μουχάμαντ Ιμπν Μαρουάν
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)