Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1354 Κατάληψη της Καλλίπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κατάληψη της Καλλίπολης μετά από σεισμό· οι Τούρκοι στην Ευρώπη 2 Μαρτίου 1354
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Καλλίπολη Ακριβής τοποθεσία:
Η Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Gelibolu στο στενότερο σημείο των Δαρδανελλίων
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλεϊμάν Πασάς
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)