Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


551 Κατάληψη της Πέτρας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί κατέλαβαν την πόλη της Γεωργίας Πέτρα που κατείχαν οι Πέρσες 551
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Λαζικός Πόλεμος
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Πέτρα Ακριβής τοποθεσία:
Στην Πέτρα, κοντά στον Εύξεινο Πόντο, στη γεωργία
Σύγχρονη Χώρα:
Γεωργία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Μπέσσας Μιρ-Μιρόη ή Μερμερόης (ελληνιστί)
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)