Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


363 Καταστροφή της Πιρισαμπόρα ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Ρωμαίοι κυρίευσαν και κατέστρεψαν την πόλη Πιρισαμπόρα 27-29 Απριλίου 363
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαιο-Περσικοί πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Πιρισαμπόρα Ακριβής τοποθεσία:
Το σημερινό Άνμπαρ στο κεντρικό Ιράκ
Σύγχρονη Χώρα:
Ιράκ
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουλιανός ο Παραβάτης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιουλιανός Άγνωστος
Δυνάμεις: 65,000 Άγνωστο
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)