Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


792 Δεύτερη Μάχη των Μαρκελλών ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κακοσχεδιασμένη εκστρατεία που κατέληξε σε οδυνηρή ήττα από τους Βουλγάρους τέλος Ιουλίου 792
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μαρκέλλαι (2) Ακριβής τοποθεσία:
Στο συνοριακό φρούριο των Μαρκελλών, 7.5 χλμ από την πόλη Καρνομπάτ, στην επαρχία Μπουργκάς της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Στ’ ο Τυφλός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ’ (ο Τυφλός) Χαν Καρντάμ
Δυνάμεις:
Απώλειες: Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)