Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


394 Μάχη του Φρίγδου  (Frigidus) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Επική νίκη του Θεοδοσίου εναντίον των σφετεριστών του θρόνου της Δύσης 6 Σεπτεμβρίου 394
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαϊκοί εμφύλιοι πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Φρίγδος Ακριβής τοποθεσία:
Επί του ποταμού Φρίγδου (λατινικά: Frigidus) στη σημερινή Σλοβενία, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία
Σύγχρονη Χώρα:
Σλοβενία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδόσιος Α' ο Μέγας) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Α’(& Στιλίχων, Αλάριχος) Ευγένιος & Αρβογάστης
Δυνάμεις: 20,000-30,000 Ρωμαίοι & 20,000 Γότθοι 35,000 με 50,000
Απώλειες: Βαριές + 10,000 Γότθοι Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)