Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


351 Μάχη της Μούρσας  (ή της Μεγάλης Μούρσας) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη του Κωνσταντίου Β’ επί του σφετεριστή της Δύσης Μαγνεντίου 28 Σεπτεμβρίου 351
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαϊκοί εμφύλιοι πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μούρσα Ακριβής τοποθεσία:
Στη Μούρσα της Παννονίας (σημερινό Osijek της Κροατίας), στην κοιλάδα του Ντράβα, παραπόταμου του Δούναβη
Σύγχρονη Χώρα:
Κροατία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνστάντιος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Β’ Μαγνέντιος, Αύγουστος της Δύσης
Δυνάμεις: 60,000 35,000
Απώλειες: περίπου 30,000 Τα 2/3 του στρατεύματος


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)