Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1317-1326 Πολιορκία της Προύσας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν την Προύσα μετά από 9ετή πολιορκία 1317-6 Απρ 1326
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Προύσα Ακριβής τοποθεσία:
Η σημερινή Μπρούσα στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλτάνοι Οσμάν Α’, Ορχάν Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)