Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1156 Μάχη του Βρινδησίου  (Μπρίντιζι) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Νορμανδών και οριστική αποχώρηση των Βυζαντινών από την Ιταλία 1156
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Νορμανδοί
Πόλεμος:
Κατάκτηση της Νοτίου Ιταλίας από τους Νορμανδούς
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Βρινδήσιον Ακριβής τοποθεσία:
Το λιμάνι Μπρίντιζι της Νοτίου Ιταλίας
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μανουήλ Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σεβαστός Ιωάννης Δούκας Βασιλιάς Γουλιέλμος Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)