Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


774 Μάχη της Μπερζίτια ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Βουλγάρων που δεν περίμεναν την παρουσία Βυζαντινού στρατού Οκτώβριος 774
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Αιφνιδιασμός
Το Πεδίο της Μάχης Μπερζίτια Ακριβής τοποθεσία:
Στη Μπερζίτια, πόλη που βρισκόταν κοντά στο σύγχρονο τριεθνές σύνορο Ελλάδας-Αλβανίας-FYROM
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ Χαν Τέλεριγ
Δυνάμεις: 80,000 12,000
Απώλειες: Σχετικά ελαφρές Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)