Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1207 Πολιορκία της Αττάλειας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Σελτζούκοι πολιόρκησαν και εν τέλει πήραν την Αττάλεια 1207
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι (του Ρουμ)
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Αττάλεια Ακριβής τοποθεσία:
Στην Αττάλεια, σημερινή Antalya, στη Μεσογειακή ακτή της Νότιας Τουρκίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόδωρος Α' Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλτάνος Καϊχοσρόης Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)