Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


872 Μάχη του Βαθυρρύακος ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί συνέτριψαν τους αιρετικούς Παυλικανούς 872 (ή 878)
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Παυλικανοί
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Αιρετικών Παυλικανών
Τύπος Μάχης:
Αιφνιδιασμός
Το Πεδίο της Μάχης Βαθυρρύαξ Ακριβής τοποθεσία:
Στην τοποθεσία Βαθυρρύαξ, στα στενά της οροσειράς του Ταύρου (πέρασμα Kalinirmak) που ήταν άπληκτον -σημείο συνάθροισης του στρατού στις εκστρατείες
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Α' ο Μακεδών) Οι Εχθροί
Διοικητής: Χριστόφορος Χρυσόχειρ
Δυνάμεις:
Απώλειες: Πλήρης εξόντωση


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)