Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1014 Μάχη του Κλειδίου  (Μάχη της οροσειράς Μπέλλες) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Μεγάλη νίκη των Βυζαντινών που έφερε την τελική επικράτηση επί των Βουλγάρων 29 Ιουλίου 1014
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Κατάκτηση της Βουλγαρίας
Τύπος Μάχης:
Ορεινή Μάχη
Το Πεδίο της Μάχης Κλειδίον Ακριβής τοποθεσία:
Στα στενά ανάμεσα στα βουνά Μπέλλες και Ογκραζντέν κοντά στο Βουλγαρικό χωριό Κλείδιον (Klyuch)
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Βασίλειος Β’ Τσάρος Σαμουήλ
Δυνάμεις: Άγνωστο 20,000
Απώλειες: Ελαφρές σχετικά Πολλοί νεκροί, 15,000 αιχμάλωτοι τυφλώθηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)