Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1277 Μάχη των Φαρσάλων ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των αυτοκρατορικών από τις δυνάμεις του Δεσποτάτου της Θεσσαλίας τέλος 1277
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Έλληνες Θεσσαλίας
Πόλεμος:
Πόλεμοι των Δεσποτάτων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Φάρσαλα Ακριβής τοποθεσία:
Φάρσαλα, Θεσσαλία
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ιωάννης Συνοδηνός & Μιχαήλ Καβαλλάριος Δεσπότης Ιωάννης Α’ Δούκας της Θεσσαλίας
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)