Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1077 Μάχη της Νίκαιας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη του στασιαστή στρατηγού Νικηφόρου Βοτανειάτη που έγινε Αυτοκράτορας 1077
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Νίκαια Ακριβής τοποθεσία:
Νίκαια (το σημερινό Iznik), στην ανατολική ακτή της λίμνης Iznik, στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Ζ’ Δούκας) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Νικηφόρος Βοτανειάτης
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)