Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1328-1331 Πολιορκία της Νίκαιας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κατάληψη της Νίκαιας από τους Οθωμανούς Τούρκους μετά από 4ετή πολιορκία 1328-1331
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Νίκαια Ακριβής τοποθεσία:
Νίκαια (το σημερινό Iznik), στην ανατολική ακτή της λίμνης Iznik, στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλτάνος Ορχάν Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)