Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


904 Λεηλασία της Θεσσαλονίκης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Σαρακηνοί πειρατές λεηλάτησαν τη Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 904
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σαρακηνοί
Πόλεμος:
Επιδρομές Σαρακηνών στη Μεσόγειο
Τύπος Μάχης:
Λεηλασία πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Θεσσαλονίκη Ακριβής τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Λέων ΣΤ' ο Σοφός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Πετρωνάς, Νικήτας, Λέων Χιτζιλάκης Λέων ο Τριπολίτης
Δυνάμεις:
Απώλειες: Σφαγή του άμαχου πληθυσμού


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)