Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1453 Άλωση της Πόλης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Άλωση της Πόλης και το Τέλος του Βυζαντίου 29 Μαΐου 1453
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος Σουλτάνος Μωάμεθ Β’ ο Κατακτητής
Δυνάμεις: 7,000 (με 2000 Δυτικούς)+26 πλοία Τουλάχιστον 80,000 +126 πλοία
Απώλειες: 4,000 νεκροί Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)