Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


324 Ναυμαχία Ελλησπόντου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Καταστροφή του στόλου του Λικινίου από το στόλο του Κωνσταντίνου Ιούλιος 324
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Εμφύλιοι Πόλεμοι της Τετραρχίας (306-324 μ.Χ)
Τύπος Μάχης:
Ναυμαχία
Το Πεδίο της Μάχης Ελλήσποντος Ακριβής τοποθεσία:
Στον Ελλήσποντο, κοντά στην Καλλίπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μέγας Κωνσταντίνος Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κρίσπος (γιος του Μ.Κωνσταντίνου) Abantus
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)