Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1224 Κατάληψη της Θεσσαλονίκης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί του Δεσποτάτου της Ηπείρου πήραν τη Θεσ/νίκη από τους Φράγκους Δεκέμβριος 1224
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Ηπείρου-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Θεσσαλονίκη Ακριβής τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας της Ηπείρου Δημήτριος του Μομφεράτου βασιλιάς της Θεσ/νίκης
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)