Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


811 Μάχη της Πλίσκα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Η μεγαλύτερη ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους 26 Ιουλίου 811
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Πλίσκα Ακριβής τοποθεσία:
Στην Πλίσκα, την παλιά πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στη Βορειοανατολική Βουλγαρία
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Νικηφόρος Α') Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Νικηφόρος Α’ Χαν Κρούμμος
Δυνάμεις: 80,000 62,000 αρχικά, περισσότεροι αργότερα
Απώλειες: Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν Τουλάχιστον 62,000


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)