Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


860 Επιδρομή των Ρως ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Ρως λαφυραγώγησαν τα προάστια της Πόλης αλλά νικήθηκαν από μια καταιγίδα Καλοκαίρι 860
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρως
Πόλεμος:
Επιδρομές των Ρως
Τύπος Μάχης:
Επιδρομή
Το Πεδίο της Μάχης Επιδρομή των Ρως Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Πατριάρχης Φώτιος Άσκολντ και Ντιρ
Δυνάμεις: Άγνωστο (πολύ λίγοι, ο στρατός έλειπε) 200 (ή 2000 πλοιάρια), 5000 άντρες
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)