Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1194 Μάχη Αρκαδιουπόλεως ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βουλγάρων επί των Βυζαντινών 1194
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρική Επανάσταση του Πέτρου Δελεάνου
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αρκαδιούπολις Ακριβής τοποθεσία:
Στην Αρκαδιούπολη, το σημερινό Lüleburgaz, στην Ανατολική Θράκη, 80 χλμ δυτικά της Κων/πολης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ισαάκιος Β’ Άγγελος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αλέξιος Γίδος & Βασίλειος Βατάτζης Τσάρος Ιβάν Ασέν
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)