Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1309 Κατάκτηση της Ρόδου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Ιωαννίτες Ιππότες κατέλαβαν το νησί της Ρόδου 15 Αυγούστου 1309
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ιωαννίτες Ιππότες
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Εισβολή
Το Πεδίο της Μάχης Ρόδος Ακριβής τοποθεσία:
Ρόδος
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Μέγας Μάγιστρος Φουλκ ντε Βιλαρέτ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)