Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1329 Μάχη του Πελεκάνου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οδυνηρή ήττα από τους Οθωμανούς και οριστική απώλεια της Μικράς Ασίας 10-11 Ιουνίου 1329
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Πελεκάνος Ακριβής τοποθεσία:
Στο Μάλτεπε της Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας, κοντά στη Νικομήδεια
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Γ’ Σουλτάνος Ορχάν Α’
Δυνάμεις: 4,000 8,000
Απώλειες: Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)