Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1031 Κατάληψη της Έδεσσας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί κατέλαβαν την πόλη, στην πρώτη επιτυχία του στρατηγού Μανιάκη 1031
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Μαρουανίδες)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Ακριβής τοποθεσία:
Η σημερινή Sanliurfa, στη Νοτιονατολική Τουρκία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Γ' ο Αργυρός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Γεώργιος Μανιάκης Άγνωστος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)