Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1422-1430 Πολιορκία της Θεσσαλονίκης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Τούρκοι άλωσαν τη βενετοκρατούμενη Θεσσαλονίκη μετά από μακρά πολιορκία 29 Μαρτίου 1430
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Ενετο-Τουρκικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Θεσσαλονίκη Ακριβής τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ανδρόνικος Παλαιολόγος (έως το 1423) Άγνωστος
Δυνάμεις:
Απώλειες: 2000-7000 γυναικόπαιδα στα σκλαβοπάζαρα


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)