Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


441 Καταστροφή του Σιρμίου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Ούννοι κατέλαβαν και κατέστρεψαν την πόλη Σίρμιον στο Δούναβη 441
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ούννοι
Πόλεμος:
Επιδρομές Ούννων
Τύπος Μάχης:
Λεηλασία Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Σίρμιον Ακριβής τοποθεσία:
Σίρμιον της Κάτω Πανονίας (σημερινή Sremska Mitrovica, Σερβία)
Σύγχρονη Χώρα:
Σερβία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδόσιος Β') Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Αττίλας & Μπλέντα
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)