Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1302 Μάχη του Βαφέως ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Πρώτη νίκη των Οθωμανών επί ενός Βυζαντινού (μισθοφορικού) στρατού 27 Ιουλίου 1302
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Βαφεύς Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στη Νικομήδεια, το σημερινό Izmit στη ΒΔ Μικρά Ασία, στη θάλασσα του Μαρμαρά
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Γεώργιος Μουζάλων Οσμάν Α’
Δυνάμεις: 2,000 5,000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)