Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


353 Μάχη του Μονς Σέλευκους ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Τελική νίκη του Κωνσταντίου Β’ επί του σφετεριστή της Δύσης Μαγνεντίου 11 Αυγούστου 353
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαϊκοί εμφύλιοι πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Μονς Σέλευκους Ακριβής τοποθεσία:
Στην περιοχή Hautes-Alpes, κοντά στη σύγχρονη πόλη La Bâtie-Montsaléon, στη Νοτιοανατολική Γαλλία
Σύγχρονη Χώρα:
Γαλλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνστάντιος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Β’ Μαγνέντιος, Αύγουστος της Δύσης
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)