Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


674-678 Πρώτη Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Πρώτη ανεπιτυχής -και μεγάλης διαρκείας- πολιορκία της Πόλης από τους Άραβες 674-678
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Ομμαϋάδες)
Πόλεμος:
Πρώιμοι Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη (1) Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Δ') Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ’ Αμπντούλ Ραχμάν Ιμπν Αμπού Μπακ, Γιαζίντ (Γιος του Χαλίφη)
Δυνάμεις: Ίσως περί τους 40,000 Πολύ περισσότεροι
Απώλειες: 30,000 (?)


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)