Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


759 Μάχη στο Πέρασμα Ρίσκι ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βούλγαροι παγίδευσαν και εξόντωσαν την Βυζαντινή εκστρατευτική δύναμη 759
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Ενέδρα
Το Πεδίο της Μάχης Πέρασμα Ρίσκι Ακριβής τοποθεσία:
Η ακριβής τοποθεσία δεν είναι γνωστή ·ήταν κάποιο στενό στην ανατολική πλευρά της οροσειράς του Αίμου
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ Χαν Βινεκχ
Δυνάμεις: Μεγάλη στρατιά (άγνωστος αριθμός) Μεγάλη δύναμη (άγνωστος αριθμός)
Απώλειες: Βαρύτατες Σχετικά ελαφρές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)