Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1057 Μάχη του Άδη  (Μάχη Πετρόης ή Μάχη Πολεμώνος) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη των στασιαστών του στρατού υπό τον Ισαάκιο Κομνηνό 20 Αυγούστου 1057
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Άδης Ακριβής τοποθεσία:
Στην Πετρόη, κοντά στη Νίκαια, το σημερινό Iznik, στη ΒΔ Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Θεόδωρος Ισαάκιος Κομνηνός, Κατακαλών Κεκαυμένος
Δυνάμεις:
Απώλειες: Βαριές Ελαφρές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)