Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1117 Μάχη του Φιλομελείου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών υπό τον Αλέξιο που υιοθέτησε καινοτόμες τακτικές μάχης 1117
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Φιλομέλειον Ακριβής τοποθεσία:
Στο σημερινό Ακσεχίρ της επαρχίας Ικονίου, στην κεντρική Τουρκία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αλέξιος Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Αλέξιος Α’ Κομνηνός Σουλτάνος Μαλίκ Σαχ Β’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)