Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


378 Μάχη της Αδριανούπολης ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ολέθρια ήττα από τους Γότθους και θάνατος του αυτοκράτορα Ουάλη 9 Αυγούστου 378
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Γοτθικά φύλα
Πόλεμος:
Γοτθικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αδριανούπολη Ακριβής τοποθεσία:
13 χλμ βορείως της Αδριανούπολης της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ουάλης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ουάλης Αρχηγός Φρίτιγκερν
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)