Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


492 Μάχη του Κοτυαίου  (Κοτυάειον) ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα των Ισαύρων στασιαστών από τον αυτοκρατορικό στρατό 492
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ίσαυροι στασιαστές
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Κοτύαιον Ακριβής τοποθεσία:
Στο Κοτύαιον της Μυσίας στη Βορειοδυτική Μ.Ασία, στη σημερινή Κιουτάχεια
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αναστάσιος Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Ιωάννης Σκύθης & Ιωάννης Κυρτός Λογγίνος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)